अलिबाग येथे दोन तर पनवेलमध्ये पाच शिवभोजन केंद्रांना मान्यता

763

गिरीश भोपी, पनवेल

रायगड जिल्ह्यातील गरीब व गरजू व्यक्तींना स्वस्त दरात ‘शिवभोजन’ उपलब्ध करुन देण्याबाबत अलिबाग येथे दोन शिवभोजन केंद्र व पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात पाच शिवभोजन केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेमध्ये गरीब व गरजू व्यक्तींना रु.10/- रुपयात शिवभोजन थाळी उपलब्ध होणार आहे. , शिवभोजन केंद्राची वेळ दररोज दुपारी बारा ते दोन अशी आहे. शिवभोजनात 2 चपाती, 1 वाटी भाजी, 1मूद भात व 1 वाटी वरण याचा समावेश आहे. शिवभोजन केंद्रासाठी शहरी भागात रु.40/- तर ग्रामीण भागात. रु.25/- प्रती थाळी शासनाकडून शिवभोजन केंद्र चालकास अनुदान मिळणार आहे.

शासनाने निर्देशित केलेल्या शिवभोजन ॲपवर प्रत्येक पात्र ग्राहाकांनी आपली नोंद करुन शिवभोजन थाळीचा लाभ घ्यावयाचा आहे. शासन निर्देशित शिवभोजन ॲपच्या माहितीच्या अनुषंगाने केंद्र चालकास अनुदान मिळणार आहे. रायगड जिल्ह्यात अलिबाग येथे दोन शिवभोजन केंद्र व पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात पाच शिवभोजन केंद्राना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे-

*अलिबाग* – 1) सुरभी स्वयंसेवी संस्था, महिला बचतगट, पत्ता- जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अलिबाग. शिवभोजन थाळीची संख्या- 100. 2) मुन्ना चायनिज सेंटर, पत्ता-बस स्थानकाजवळ महावीर चौक अलिबाग- जि.रायगड. शिवभोजन थाळीची संख्या- 150

*पनवेल* – पनवेल महानगरपालीका क्षेत्रात पाच शिवभोजन केंद्र मंजूर आहेत ती पुढीलप्रमाणे- 1.) न्यू संतोष स्वीट, हॉटेल अंबर मार्केट, टपालनाका, मार्केट यार्ड, भाजी मार्केट, उरण नाका सर्कल, ता.पनवेल जि.रायगड – शिवभोजन थाळीची संख्या- 125. 2.) सप्तश्रुंगी सहाय्यता महिला मंडळ, कामोठे पनवेल, पत्ता-कामगार नाका,कामोठे बस स्थानक,एमजीएम व सीटी हॉस्पीटल परिसर. मंजूर थाळी संख्या-125. 3.) हॉटेल ओम, रत्नाकर खरे मार्ग, पनवेल कोर्टाजवळ, शिवभोजन थाळीची संख्या- 100. 4.) हॉटेल कडक स्पेशल, गाळा नं.6, इंद्रधाम सोसायटी, प्लॉट नं.67,सेक्ट्र 6अ, कामोठे, कामगार कॉलनी- शिवभोजन थाळीची संख्या- 100. 5.) श्री गणेश कृपा महिला बचत गट गोल्डन टॉवर प्लॉट नं.15,सेक्टर 24, फेज 2,तळोजा पाचनंद- पत्ता आरटीओ वाहन तपासणी तळ पंतप्रधान आवास योजना प्रकल्प चालू आहे. शिवभोजन थाळीची संख्या- 100

तसेच या भोजनालयात बाहेरचे जेवण घेवून येण्यास व भोजनालयातून जेवण बाहेर घेवून जाण्यास मनाई आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना सदर भोजनालयात सवलतीच्या दराने जेवण्यास सक्त मनाई आहे. असे आवाहन निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी रायगड अलिबाग यांनी केले आहे.